<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Módosult az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje

Módosult az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje

2020-05-26 09:51:19

Módosult az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje

EBTARTÓK FIGYELMÉBE!

MÓDOSULT A BEVALLÁS HATÁRIDEJE!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése értelmében 3 évente ebösszeírást kell végezni. Városunkban ebösszeírás 2017-ben volt, ezért Derecske Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Derecske Város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2020. március 9-től ebösszeírást végez.

A 158/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat értelmében az ebösszeírás határideje 2020. április 30. napjáról 2020. június 15. napjára módosul.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot úgynevezett „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, melyek 2020. március 9. napjától kezdődően beszerezhetők a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Derecske, Köztársaság út 87. szám alatt a „C” épületben, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.derecske.hu). A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás telefonon az 54/410-078 telefonszámon (137 mellék) kérhető.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • Postai úton a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. sz. címre;
  • Személyesen a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület előterében.
  • Faxon a 06/54/548-089 fax számra;
  • Elektronikus úton 
  • A kitöltött, aláírt kérdőívet beszkennelve az ebosszeiras@derecske.hu e-mail címre megküldve
  • Az Önkormányzati Hivatali Portál felületen (https://ohp-20.asp.lgov.hu) Derecske Város Önkormányzata hivatali kapuján keresztül megküldve.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának új határideje: 2020. június 15.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a mikrochippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő ebeket, valamint a 2017-es ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni.

- Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

- Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat ellenőriztetni fogja!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Derecske, 2020. május 19.

                                                                                                          Bordán Szabolcs

                                                                                                             polgármester
Megosztás közösségi oldalakon