Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >>  ÚJ! Gépjárműadó 2021.

ÚJ! Gépjárműadó 2021.

GÉPJÁRMŰADÓ 2021.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

I. RÉSZ

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el, amelyről a NAV 2020. december 22-én az alábbi tájékoztatót adta ki:

 

„A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

 

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

 

2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket.


A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

 

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz.


A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal”

NAV - Gépjárműadó: mi változik jövőre? (gov.hu)

https:/nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado_mi_valto20201222.html

 

Általánosságban elmondható: a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell majd a változásokról adatbejelentést tenni az állami adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

 

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is Derecske Város Önkormányzati Adóhatósága az illetékes. 

 

A törvény több átmeneti rendelkezést állapít meg, melyek alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 

1. A 2020. decemberben történt gépjármű forgalomból való ideiglenes vagy végleges kivonásáról az ügyfél az önkormányzati adóhatóságtól kap határozatot.

 

Azon ügyfelek esetében, ahol az adókötelezettség 2021-ben kezdődne vagy változna meg (pl. újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű, a gépjármű átalakítása miatt az adóalap megváltozása), már nem az önkormányzati adóhatóságtól fog határozatot és csekket kapni az ügyfél, mert ebben az esetben már az állami adó- és vámhatóság rendelkezik hatósági jogkörrel.

 

2. Önmagában abból a körülményből fakadóan, hogy az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezettségre megszűnik, szintén nem kell határozatot hozni, hiszen ez esetben az adózó adókötelezettségének tartalma (az adóalany személy, az adó összege) nem változik, nem szűnik meg 2020. december 31-ével bezárólag.

 

3. A köztes tulajdonú gépjárművek esetében – tehát aki 2020. évben szerzett, de ugyanebben az évben el is adta a gépjárművét – arról az adókötelezettségről még az önkormányzati adóhatóság küld határozatot az adózónak.

 

4. A 2021. évet megelőző időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint az önkormányzati adóhatóság tájékoztatja az adóalanyokat arról, hogy a 2021. január 1. napjától kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

 

Az önkormányzati adóhatóság is adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

 

(Ez az adatszolgáltatás 2021. január 15-ig megtörtént.)

 

Az adóelőírásokat tartalmazó határozatokat 2021. évtől az állami adóhatóság postázza az érintetteknek.

 

A változásokkal kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők.

 

II. RÉSZ

HOL ÉS HOGYAN INTÉZHETEM A 2021. ÉVI GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS ÜGYEIMET A NAV-nál?

 

A 2020. december 31-ig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet 2021. március 15-e helyett elég 2021. április 15-éig befizetni.

 

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból történő kivonását, és a gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, a NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.

 

A GJADO jelű adatlap nyomtatvány (Adatlap a gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentéséhez) elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).

 

Elérhető: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok linken.

 

Az adatlapot papíron és elektronikusan is be lehet nyújtani a NAV-hoz. Papíralapon az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV adó- és vámigazgatóságához kell benyújtani.  Egy adatlapon több gépjármű bejelenthető. Üres nyomtatvány az ÁNYK programból is kinyomtatható vagy a NAV ügyfélszolgálatain is beszerezhető.

 

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA

https://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/hajdu_bihar/ugyfelszolgalatok

 

NAV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA - DERECSKEI KIRENDELTSÉG

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 126.

Telefonszám: +36 (54) 795 – 271  email: hajduavig@nav.gov.hu

Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 83.NAV Infóvonal: 1819

 

Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon is. Az azonosítás itt is a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással történik.

 

A GJADO jelű adatlapot a gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor, vagy annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor, például ha a gépjárművet ellopták, kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

 

III. RÉSZ

 

Derecske Város Önkormányzati Adóhatósága az alábbiakra hívja fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

 

1./ Amennyiben gépjárműadó fizetési kötelezettségét csoportos beszedési megbízás alapján teljesíti Derecske Város Önkormányzatának 11738118-15372985-08970000 számú Gépjárműadó fizetési számlájára, kérjük egyeztessen számlavezető pénzintézetével, ugyanis a 2021. ELSŐ FÉLÉVI GÉPJÁRMŰADÓRA Önkormányzatunkhoz UTALT ÖSSZEGET ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGUNK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM JOGOSULT HIVATALBÓL TOVÁBBUTALNI A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL FELÉ HATÁSKÖR VÁLTOZÁSÁRA TEKINTETTEL, mivel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 74.§ -a alapján ugyanis az adózó joga a túlfizetésről való rendelkezés.

 

A fentiekből következik, hogy amennyiben az adózó a befizetését 2021. évi gépjárműadója megfizetésére szánta, akkor adófizetési kötelezettségét nem teljesítette, mert azt az állami adóhatóság gépjárműadó számlájára kell megfizetnie (utalnia).

 

Derecske Város Önkormányzatának 11738118-15372985-08970000 számú Gépjárműadó számlájára érkező ilyen jellegű összegeket téves befizetésként kell nyilvántartanunk, és adózó számlájának egyenlegétől függően önkormányzati adószámláján más adónemben nyilvántartott tartozására számolja el hivatalból.

 

A VISSZAUTALÁSRÓL AZONBAN CSAK KÜLÖN KIUTALÁSI KÉRELEMBEN KELL NYILATKOZNIA AZ ADÓZÓNAK.

 

2./ Fontos megemlíteni, hogy a 2021. I. FÉLÉVI ADÓEGYENLEG ÉRTESÍTŐKÖN adózó önkormányzati adószámláján gépjárműadó adónemben nyilvántartott összegről kap értesítést, az az összeg a 2021. évet megelőző időszakra terjed ki, ADÓHÁTRALÉKOT jelent – korábbi évek tartozásai -, amelyet viszont Derecske Város Önkormányzatának 11738118-15372985-08970000 számú Gépjárműadó fizetési számlájára kell megfizetnie.

 

 

Derecske, 2021. február 12.

 

 

                                                                                   Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                                                  jegyző

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés