Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >>  ÚJ! HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről

ÚJ! HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ

HIPA ADÓELŐLEG KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az iparűzési adóelőleg kedvezmény érvényesítéséhez szükséges a telephely bejelentés megléte is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, így javasolt annak ellenőrzése.

/Fontos a telephely bejelentés megléte a NAV-nál!/

 A NAV honlapján elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a
 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A nyilatkozatot a működő adózók 2021. február 25-ig, míg a 2021. február 25. után alakuló kkv-k 2021. december 31-ig nyújthatják be.

A 21NYHIPA jelű nyilatkozat benyújtásával a 639/2020. Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval (hipa) kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

 

A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV-hoz.

 

Miután a székhellyel és akár több telephellyel is rendelkező adózó csak egy darab 21NYHIPA jelű nyilatkozatot tölt ki, így nagyon fontos, hogy a telephely bejelentését a NAV-nál (21T101E elnevezésű formanyomtatványon) tegye meg, ugyanis csak azon önkormányzati adóhatóságok fogják megkapni a nyilatkozatot és biztosítják az 1%-os mértékre történő csökkentést, akikhez a NAV ezt kidelegálja.

 

Htv. szerinti telephely bejelentésének módja a 639/2020. Korm. rendelet1 alapján az adózónak, ha a Htv. szerinti telephelyeiről az Art.2 által előírt bejelentését még nem tette meg a NAV-hoz, akkor ezt a NAV által rendszeresített és a rá irányadó szabályok szerinti adat- és változásbejelentő lap benyújtásával teheti meg.

Ha további kérdése van a nyilatkozattal, illetve az egyes adózási szabályokkal, vagy telephely bejelentéssel kapcsolatban, keressen a NAV ügyfélszolgálatát bizalommal a kitöltési útmutatóban található elérhetőségein!

A részletes KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t itt találhatja meg.

Az útmutató a NAV honlapján  megtalálható:  https://nav.gov.hu/data/cms549615/21NYHIPA_utmutato_2.0.pdf

 

Derecske, 2021. február 16.

 

 

                                                                                          Derecske Város Önkormányzati Adóhatósága

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 639/2020. Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja.

2 Art. 1. melléklet 29.1. pontja. /29.1. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelyének címét (lásd következő oldal),/

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Htv. 52. § E törvény alkalmazásában:

31. telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,

b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek

ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR ’08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó)

baa) az a) pont szerinti telephely és

bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe található,

bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] (vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint - ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez - azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján a számlázási címe található,

 c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergiakereskedő, a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó számára történő elosztásból származik,

d) a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetén a kezelt vagyonba tartozó hasznosított ingatlan,

e) 180 napot meghaladó építőipari tevékenység folytatása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, azzal, hogy a napok számításánál a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítéselfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja figyelembe veendő.

 

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés