Kezdőlap >> Település >> Derecskei Települési Értéktár >>  Értéktár tájékoztató

Értéktár tájékoztató

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2013. (IX.26.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a Derecskén fellelhető nemzeti értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozásával és gondozásával kapcsolatos feladatok ellátására Települési Értéktár Bizottságot hoz létre.
 

Derecskei Települési Értéktár Bizottság munkáját a 2012. július 1-től hatályos magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján végzi, melynek fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti tudatot és gazdaságot. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. A települési értéktárak - így a Derecskei Értéktár is – a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják.
 

A Derecskei Értéktár a város területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a  Derecskei Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével.
 

A javaslatot postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám „A” épület, emelet 2. ajtó, Kiss Andrea polgármesteri referens). A javaslatok benyújtása folyamatosan, határidőre való tekintet nélkül történik.
 

A Derecskei Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatok értékelését követően dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról.
 

A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.


A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:


a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.
 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.
 

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.
 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.
 

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.
 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.
 

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
 

i) átfogó derecskei érték, mely az előző pontokban feltüntetett területek közül egyszerre többhöz, vagy éppen egyikhez sem sorolható, vagy felülemelkedik azokon.
 

A Derecskei Értéktár Bizottság az alábbi tájékoztató közzétételével kéri a derecskei polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a Bizottság elé. Az öttagú szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a derecskei lakosság támogató együttműködését.

A javaslattételi formanyomtatvány az alábbi linkre kattintva letölthető:

Javaslattételi adatlap

Hozzájáruló nyilatkozat
 

A javaslattevő kérelmezheti a javaslat benyújtásával egyidőben a "Derecskei helyi érték" logó használatát az alábbi nyomtatvány kitöltésével:
Derecskei helyi érték logó-kérelem


Várjuk a lakosok javaslatait!

Hokné Zákány Marianna

Derecskei Települési Értéktár Bizottság elnöke

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés