II.3.8. Földvásárlás és - bérlet kifüggesztés

Földvásárlás és -bérlet kifüggesztése

A szerződés hirdetményi úton történő közlése az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik.

Ki veheti igénybe:

  • Adás-vételnél: eladó
  • Haszonbérlet esetén: bérbeadó

Az eljárás tárgya:

Külterületi és zártkerti ingatlanok esetén is kötelező lefolytatni a kifüggesztési eljárást, amennyiben az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetett művelési ág szerint a terület mező- és erdőgazdasági ingatlannak minősül, pl.: szántó, rét, nádas, gyümölcsös, kert

Szükséges dokumentumok:

  • Adás-vételi szerződés esetén 4 eredeti szerződés (az egyik példány biztonsági okmányon), valamint az eladó által aláírt közzétételi kérelem,
  • Haszonbérlet esetén 3 eredeti szerződés, valamint a haszonbérbeadó által aláírt közzétételi kérelem.
  • Amennyiben a szerződésben több eladó, ill. több bérbeadó szerepel, akkor a közzétételi kérelmet valamennyi eladó, illetve bérbeadó nevére ki kell kitölteni.
  • Abban az esetben, ha több helyrajzi számú ingatlan van a szerződésben, akkor egy ingatlant kell feltüntetni a közzétételi kérelmen, a többi ingatlant a pótlapon kell feltüntetni.
  • Közzétételi kérelmet és pótlapot a Földhivatal oldalán lehet letölteni. (hirdetményi úton történő közlés alpont): http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

Határidők:

  • A közzétételi kérelmet adás-vétel és haszonbérlet esetén is a szerződéskötéstől számított 8 napon belül kell benyújtani személyesen vagy postai úton az ingatlan fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatal jegyzőjéhez.
  • A szerződéseket a jegyző 15 napon belül kifüggeszti a hirdetőtáblára, és feltölti a hirdetmenyek.hu oldalra, így azok országosan is megtekinthetők.
  • Adásvételi szerződést 60 napra, haszonbérleti szerződét 15 napra kell kifüggeszteni, az elfogadó nyilatkozatokat ezen időtartam alatt lehet benyújtani.

Kapcsolódó jogszabályok:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet
A föld tulajdonjogának átruházását vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet

Megosztás közösségi oldalakon